Decyzja o nieposiadaniu dzieci

Decyzja o nieposiadaniu dzieci, jak również decyzja o ich posiadaniu jest słuszna, jeśli opiera się na dobrze uzasadnionej motywacji. Dziecko całkowicie zmienia życie ludzi, dlatego jest to decyzja, która najlepiej jest zrobić w sposób przemyślany i bez żadnego nacisku.

Musimy pamiętać, że decyzja o nieposiadaniu dzieci jest odwracalna, a decyzja o ich posiadaniu nie jest. Dziecka nie da się wymazać z rzeczywistości, nawet jeśli rodzice zdecydują się od odwrócić od niego plecami. Z tego powodu zawsze będzie trudniej zdecydować się na wniesienie nowego życia do świata.

Dziecko dostarcza uczuć, których żadna inna więź nie budzi tak głęboko. Oznacza to również niezachwiane zobowiązania, które trwają wiecznie jeśli chcemy być dobrymi rodzicami. Nie każdy czuje się gotowy na tak głębokie doświadczenia z drugim człowiekiem, więc decyzja o nie posiadaniu dzieci w tym przypadku byłaby słuszna.

Jedną z motywacji do podjęcia decyzji o nieposiadaniu dzieci jest sytuacja finansowa. Ustalono, że najbardziej niechętni do posiadania dzieci są mężczyźni z wyższych klas oraz kobiety z klas średnich i wyższych, które odnoszą sukcesy zawodowe.